RubyGems Navigation menu

studium 0.6.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.254 - June 23, 2019 (2.2 MB)
  2. 0.9.253 - June 22, 2019 (2.2 MB)
  3. 0.9.252 - June 21, 2019 (2.2 MB)
  4. 0.9.251 - June 21, 2019 (2.2 MB)
  5. 0.9.250 - June 19, 2019 (2.2 MB)
  6. 0.6.7 - May 27, 2018 (1.6 MB) 已废弃
显示所有 (1129 个版本)

作者:

  • Robert A. Heiler

所有者:

SHA 256 checksum:

25d6b5b10d967db981e8afbeb4ae5926748648c573d8997ed8dfc49f40906ac8

下载总次数 215,737

这个版本 160

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: