RubyGems Navigation menu

studium 0.9.157

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.382 - September 22, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.157 - March 09, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1249 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

57e49a7a85cd590e85f77de34cf6ad8a6dfc6cadc30aa5a24d990c0540f0709d

下载总次数 230,744

这个版本 120

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: