RubyGems Navigation menu

studium 0.9.162

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.1 - October 25, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.383 - September 29, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.162 - March 16, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1256 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

22b7673fb73de72b38659857a5e3056fb76e72c9d0e8c96ccce74bafd5935679

下载总次数 231,409

这个版本 106

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: