RubyGems Navigation menu

studium 0.9.176

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.326 - October 14, 2019 (2.5 MB)
  2. 0.9.325 - October 12, 2019 (2.4 MB)
  3. 0.9.324 - October 09, 2019 (2.4 MB)
  4. 0.9.176 - March 26, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1196 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3d96e7fbd3338e01c2fd553c4fa180750a3becb189067bc9697558fd8a4309a2

下载总次数 223,878

这个版本 102

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: