RubyGems Navigation menu

studium 0.9.288

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.9.325 - October 12, 2019 (2.4 MB)
  2. 0.9.324 - October 09, 2019 (2.4 MB)
  3. 0.9.288 - August 14, 2019 (2.3 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 1195)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5a3fb74e0a1c3c8310f077070e847fed100f6a192e8512db80cef6b54d651b7c

總下載次數 223,790

這個版本 113

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.6.3

RubyGems 版本需求: >= 3.0.4

相關連結: