RubyGems Navigation menu

studium 0.9.308

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.340 - November 12, 2019 (2.5 MB)
  2. 0.9.308 - September 12, 2019 (2.4 MB) 已废弃
显示所有 (1208 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

003cc74b94d82d625551c7286add612f8877460baa63fc66bd280c07137f2d0a

下载总次数 225,788

这个版本 125

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.4

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.6

相关链接: