RubyGems Navigation menu

studium 0.9.371

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.380 - July 28, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.371 - May 01, 2020 (2.7 MB) 已废弃
显示所有 (1247 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1909f34057e21093ee0de55406c82b489cddfbc6ba2c20fe3a36ef248fb81972

下载总次数 230,502

这个版本 198

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: