RubyGems Navigation menu

studium 0.9.371

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.9.380 - July 28, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.371 - May 01, 2020 (2.7 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 1247)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1909f34057e21093ee0de55406c82b489cddfbc6ba2c20fe3a36ef248fb81972

總下載次數 230,502

這個版本 198

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.7.1

RubyGems 版本需求: >= 3.1.2

相關連結: