RubyGems Navigation menu

studium 0.9.48

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.310 - September 19, 2019 (2.4 MB)
  2. 0.9.309 - September 14, 2019 (2.4 MB)
  3. 0.9.48 - November 10, 2018 (1.7 MB) 已废弃
显示所有 (1181 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

724267f3b2041e51d28de7bcf145dcba64287a4e9a78843edc84cc6bad974349

下载总次数 221,190

这个版本 167

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: