RubyGems Navigation menu

tanraku 0.0.3

It assumes using this library by require "tanraku" by Ruby or Rails.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 1.0.1 - September 29, 2022 (10.5 KB)
  2. 1.0.0 - October 10, 2019 (10.0 KB)
  3. 0.1.3 - October 10, 2019 (9.0 KB)
  4. 0.1.2 - May 27, 2018 (9.5 KB)
  5. 0.1.1 - May 20, 2018 (2.4 MB)
  6. 0.0.3 - March 21, 2014 (6.5 KB)
显示所有 (29 个版本)

所有者:

作者:

  • takkii

SHA 256 checksum:

7baa97b6976f01fc2ec0036c8de2fef8d06be2b6967bd3e8e30ae4052e9ce9f7

下载总次数 46,551

这个版本 2,156

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: