RubyGems Navigation menu

terminal-notifier 1.5.0

Send User Notifications on Mac OS X 10.8 or higher.

版本列表:

  1. 2.0.0 - November 01, 2017 (1006.5 KB)
  2. 1.8.0 - May 13, 2017 (37.0 KB)
  3. 1.7.2 - May 12, 2017 (1014.0 KB)
  4. 1.7.1 - October 04, 2016 (712.5 KB)
  5. 1.7.0 - October 01, 2016 (712.5 KB)
  6. 1.5.0 - August 24, 2013 (351.0 KB)
显示所有 (17 个版本)

作者:

  • Eloy Duran

所有者:

SHA 256 checksum:

fb52c97ea976bae8c109b2ae24d0d37dcb03a597efa500970559990e4652781d

下载总次数 7,163,926

这个版本 2,187

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: