RubyGems Navigation menu

thefox-wallet 0.20.1

A Ruby library for tracking your finances.

版本列表:

 1. 0.20.1 - December 25, 2018 (22.5 KB)
 2. 0.19.4 - August 31, 2018 (22.5 KB)
 3. 0.19.3 - August 31, 2018 (22.5 KB)
 4. 0.19.2 - August 31, 2018 (22.5 KB)
 5. 0.19.1 - August 31, 2018 (22.5 KB)
显示所有 (25 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • liquid ~> 4.0
 • uuid ~> 2.3
 • Development 依赖关系 (4):

  所有者:

  作者:

  • Christian Mayer

  SHA 256 checksum:

  2df1b97590c0d1d138873cd54d8b4e10acfbbb79de94842b319a35da72362adb

  下载总次数 22,124

  这个版本 755

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  GPL-3.0

  需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

  相关链接: