RubyGems Navigation menu

thrift 0.11.0.0

Ruby bindings for the Apache Thrift RPC system

版本列表:

  1. 0.11.0.0 - January 10, 2018 (83.5 KB)
  2. 0.10.0.0 - January 13, 2017 (72.0 KB)
  3. 0.9.3.0 - October 12, 2015 (70.5 KB)
  4. 0.9.2.0 - November 10, 2014 (69.5 KB)
  5. 0.9.1 - August 22, 2013 (68.5 KB)
显示所有 (19 个版本)

作者:

  • Thrift Developers

所有者:

SHA 256 checksum:

9b6a5489b79f6843abc4f3d9acd4ece6b50ea254fbb5eb0c9c569ecee701e10a

下载总次数 3,284,993

这个版本 173,809

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: