RubyGems Navigation menu

time_of_day 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.1 - December 26, 2010 (8.5 KB)
  2. 0.1.0 - December 26, 2010 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • 'Lailson Bandeira'

SHA 256 checksum:

53329b6712773c2527c6f8a2e1a73885cf8db89746cb9fa1984eae4663941d66

下载总次数 9,791

这个版本 5

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: