RubyGems Navigation menu

vagrant 0.8.8

Vagrant is a tool for building and distributing virtualized development environments.

版本列表:

 1. 1.5.0 - March 13, 2014 (6.0 KB)
 2. 1.0.7 - March 14, 2013 (985.0 KB)
 3. 1.0.6 - January 24, 2013 (985.5 KB)
 4. 1.0.5 - September 19, 2012 (984.0 KB)
 5. 1.0.4 - September 14, 2012 (982.5 KB)
 6. 0.8.8 - December 02, 2011 (941.5 KB)
显示所有 (71 个版本)

Runtime 依赖关系 (8):

 • archive-tar-minitar = 0.5.2
 • erubis ~> 2.7.0
 • i18n ~> 0.6.0
 • json ~> 1.5.1
 • net-scp ~> 1.0.4
 • net-ssh ~> 2.1.4
 • thor ~> 0.14.6
 • virtualbox ~> 0.9.1
 • Development 依赖关系 (10):

  所有者:

  作者:

  • Mitchell Hashimoto, John Bender

  SHA 256 checksum:

  decbcde4f05c28353aa475b7e83b75e9108cb49bb1ac71458acb39f9316fc176

  下载总次数 1,497,418

  这个版本 4,188

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可s:

  需要的 Ruby 版本:

  需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

  相关链接: