RubyGems Navigation menu

vmc 0.4.0.beta.57

Client library and CLI that provides access to the VMware Cloud Application Platform.

版本列表:

  1. 0.5.1 - June 14, 2013 (170.0 KB)
  2. 0.5.1.rc6 - April 09, 2013 (170.5 KB)
  3. 0.5.1.rc5 - March 21, 2013 (170.5 KB)
  4. 0.5.1.rc4 - March 14, 2013 (170.0 KB)
  5. 0.5.1.rc3 - March 12, 2013 (76.0 KB)
  6. 0.4.0.beta.57 - September 26, 2012 (78.5 KB)
显示所有 (170 个版本)

作者:

  • VMware

所有者:

SHA 256 checksum:

ea6cb9b4cc18d0eea9feb7bbdd65b897ac1f63a16726e599fa846b0fb9c10235

下载总次数 336,967

这个版本 1,129

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: