RubyGems Navigation menu

wasmer 0.2.0

Wasmer is a Ruby extension to run WebAssembly binaries.

版本列表:

  1. 0.2.0 - May 01, 2019 (24.0 KB)
  2. 0.1.1 - May 01, 2019 (23.5 KB)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Ivan Enderlin

SHA 256 checksum:

46c27b44df042068778c198a85184930a0ceca732166a624df228a3c6fb54d2a

下载总次数 681

这个版本 456

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD-3-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: