RubyGems Navigation menu

xapian-full 1.2.3

Xapian bindings for Ruby without dependency on system Xapian library

版本列表:

  1. 1.2.3 - December 28, 2010 (4.8 MB)
  2. 1.1.3.4 - February 01, 2010 (4.3 MB)
  3. 1.1.3.3 - January 31, 2010 (4.3 MB)
  4. 1.1.3.2 - January 31, 2010 (4.3 MB)
  5. 1.1.3.1 - January 25, 2010 (4.3 MB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

作者:

  • Tom Adams, Rich Lane

SHA 256 checksum:

bb673fed9de40c215138503ce39a361acd7ccb7e33636d5ab95aa291a3e6e00b

下载总次数 51,380

这个版本 26,094

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: