RubyGems Navigation menu

xiaohuangji 0.0.2

Xiaohuangji is a chatting robot based on SimiSimi.

版本列表:

  1. 0.0.5 - July 18, 2015 (4.5 KB)
  2. 0.0.3 - July 16, 2015 (4.5 KB)
  3. 0.0.2 - January 10, 2013 (3.5 KB)
  4. 0.0.1 - January 10, 2013 (3.5 KB)
显示所有 (5 个版本)

作者:

  • ZHANG Hailong

所有者:

SHA 256 checksum:

c1c569a445ea4bdc67d52d66a3fe95f28a8efc00233a41f53d5c02b83919ba54

下载总次数 5,413

这个版本 1,591

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: