RubyGems Navigation menu

yandex-checkout 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.1 - July 04, 2019 (12.5 KB)
  2. 0.1.0 - July 04, 2019 (12.5 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Andrey Paderin

SHA 256 checksum:

48b4e94502747a03158cc20acc1512415b8d8a5aed739d963caeb1be8e92ba08

下载总次数 6,182

这个版本 9

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5

相关链接: