RubyGems Navigation menu

zxcvbn 0.1.7

100% native Ruby 100% compatible port of Dropbox's zxcvbn.js

版本列表:

  1. 0.1.7 - June 12, 2021 (406.0 KB)
  2. 0.1.6 - May 28, 2021 (405.5 KB)
  3. 0.1.5 - May 27, 2021 (405.5 KB)
  4. 0.1.4 - May 17, 2021 (405.5 KB)
  5. 0.1.3 - May 17, 2021 (405.5 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Rafael Santos

SHA 256 checksum:

461184942dacf11b98147035be1340fce88dbb509544da970b123b878fc2d5a4

下载总次数 143,913

这个版本 130,345

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

相关链接: