RubyGems.org

Aplicaţie Ruby care colectează toate ştirile despre alegerile prezidenţiale şi le grupează în funcţie de candidat.

installgem install xhr-president-news
Authors

Andrei Maxim

1,411 total downloads 1,411 for this version
Owners

Aa924acbe59506a33b31ef97a151b9a5

Gemfile
gem 'xhr-president-news', '~> 0.0.0'
Versions
  1. 0.0.0 October 12, 2009 (5.5 KB)
Development Dependencies
  1. cucumber >= 0
  2. rspec >= 0