RubyGems.org

adva-markup

0.0.13

Markup engine for adva-cms2.

installgem install adva-markup -v 0.0.13
Authors

Sven Fuchs

27,383 total downloads 1,912 for this version
Owners

402602a60e500e85f2f5dc1ff3648ecb2270dd1ec4c8179f6254d796dc44de5c25393e08b802f62823636914f9297d20

Gemfile
gem 'adva-markup', '~> 0.0.13'
Versions
  1. 0.0.14 February 27, 2012 (5.5 KB)
  2. 0.0.13 July 29, 2011 (5 KB)
  3. 0.0.12 July 28, 2011 (5 KB)
  4. 0.0.11 July 27, 2011 (5 KB)
  5. 0.0.9 February 27, 2011 (5 KB)
Show all versions (13 total)