RubyGems.org

avburn

0.2.1

Shoes based GUI for AVRDUDE, burn fuses, bootloaders

installgem install avburn -v 0.2.1
Authors

Marcos Piccinini

10,419 total downloads 1,899 for this version
Owners

9fccb2a6965f42229ffb46e872c94525

Gemfile
gem 'avburn', '~> 0.2.1'
Versions
  1. 0.5.0 September 11, 2012 (14.5 KB)
  2. 0.2.1 January 1, 2011 (89.5 KB)
  3. 0.2.0 January 1, 2011 (89.5 KB)
  4. 0.1.0 December 31, 2010 (106 KB)
  5. 0.0.2 December 30, 2010 (14 KB)
Show all versions (6 total)