RubyGems.org

averager

0.1.0

RubyGem to track long running processes.

installgem install averager -v 0.1.0
Authors

Tobias Schwab

13,772 total downloads 1,889 for this version
Owners

D4d1f5fab34a12b8d341063385d5b484

Gemfile
gem 'averager', '~> 0.1.0'
Versions
  1. 0.2.1 December 14, 2010 (9.5 KB)
  2. 0.2.0 November 2, 2010 (8.5 KB)
  3. 0.1.0 October 6, 2010 (7.5 KB)
  4. 0.0.4 August 12, 2010 (7 KB)
  5. 0.0.3 August 5, 2010 (7 KB)
Show all versions (7 total)
Development Dependencies
  1. hoe >= 2.6.2
  2. rubyforge >= 2.0.4