RubyGems.org

betabuilder

0.7.2

A set of Rake tasks and utilities for managing iOS ad-hoc builds

installgem install betabuilder -v 0.7.2
Authors

Luke Redpath

28,440 total downloads 1,449 for this version
Owners

Bdd4d23d1a822b2d68b53e7c51d69a39

Gemfile
gem 'betabuilder', '~> 0.7.2'
Versions
  1. 0.7.4.1 November 16, 2011 (12.5 KB)
  2. 0.7.3 August 4, 2011 (12 KB)
  3. 0.7.2 August 2, 2011 (12 KB)
  4. 0.7.1 July 26, 2011 (12 KB)
  5. 0.7.0 July 21, 2011 (11.5 KB)
Show all versions (18 total)