RubyGems.org

jbuilder

1.5.0

Create JSON structures via a Builder-style DSL

installgem install jbuilder -v 1.5.0
Authors

David Heinemeier Hansson

4,664,676 total downloads 179,094 for this version
Owners

Ed9635566b34ade32274f510f0f9a6d2Df08a0889bad0229c372f702976a3da6

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'jbuilder', '~> 1.5.0'
Versions
  1. 2.2.3 October 18, 2014 (22 KB)
  2. 2.2.2 October 8, 2014 (21.5 KB)
  3. 2.2.1 October 7, 2014 (21.5 KB)
  4. 2.2.0 October 6, 2014 (21.5 KB)
  5. 2.1.3 July 16, 2014 (21 KB)
Show all versions (47 total)