RubyGems.org

kontagent

0.0.1

A gem that provides basic integration with Kontagent's REST API

installgem install kontagent -v 0.0.1
Authors

Kristofer Goss

7,197 total downloads 1,320 for this version
Owners

09ce14fc5187085137ff21bd09d4f4df

Gemfile
gem 'kontagent', '~> 0.0.1'
Versions
  1. 0.0.6 September 9, 2010 (7 KB)
  2. 0.0.5 September 8, 2010 (7 KB)
  3. 0.0.3 August 17, 2010 (7 KB)
  4. 0.0.2 August 17, 2010 (7 KB)
  5. 0.0.1 July 30, 2010 (7 KB)
Show all versions (6 total)