RubyGems.org

lapillus

0.0.4

Component based webframework written in Ruby

installgem install lapillus
Authors

Bram Buitendijk, Ronald Haentjens Dekker, Meindert Kroese, Joris van Zundert

4,353 total downloads 1,537 for this version
Owners

0f57197c8fb71b0bf18fe693e298b948

Gemfile
gem 'lapillus', '~> 0.0.4'
Versions
  1. 0.0.4 February 3, 2008 (28 KB)
  2. 0.0.3 January 28, 2008 (27.5 KB)
  3. 0.0.2 October 4, 2007 (26.5 KB)