RubyGems.org

llsd

0.1.0

An implementation of LLSD (Linden lab Structured Data) in Ruby

installgem install llsd
Authors

Beck Linden, Joshua Linden

1,235 total downloads 1,235 for this version
Owners

4b5d5045f5e38821526cec9758593600

Gemfile
gem 'llsd', '~> 0.1.0'
Versions
  1. 0.1.0 September 28, 2011 (7 KB)