RubyGems.org

migrer

0.1.3

The polite data migration valet.

installgem install migrer
Authors

Sathya Sekaran, Michael Durnhofer

4,467 total downloads 192 for this version
Owners

152c648b360b032cf675efa7b47c8579

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'migrer', '~> 0.1.3'
Versions
  1. 0.1.3 August 13, 2014 (9.5 KB)
  2. 0.1.2 April 27, 2014 (10 KB)
  3. 0.1.1 April 27, 2014 (9.5 KB)
  4. 0.1.0 January 31, 2013 (8.5 KB)
  5. 0.0.2 January 13, 2013 (8 KB)
Show all versions (6 total)
Runtime Dependencies
  1. activerecord < 5.0, >= 3.2
Ruby Dependency
  1. >= 0