RubyGems.org

A MongoMapper extension that enables document versionable

installgem install mm-versionable -v 0.2
Authors

Dhruva Sagar

12,399 total downloads 1,235 for this version
Owners

8dd5d3f6afa97634b647fc6c3c5703cb

Gemfile
gem 'mm-versionable', '~> 0.2'
Versions
  1. 0.2.9 November 8, 2012 (8.5 KB)
  2. 0.2.8 April 7, 2012 (8.5 KB)
  3. 0.2.7 April 4, 2012 (8 KB)
  4. 0.2.6 August 29, 2011 (8 KB)
  5. 0.2.5 June 17, 2011 (8 KB)
Show all versions (10 total)