RubyGems.org

This GEM is sorting Arrays in a natural order. a2 < a10

installgem install naturalsorter -v 0.3.5
Authors

reiz

27,423 total downloads 841 for this version
Owners

11c3ac04d669661020cf80a822cd9620

Gemfile
gem 'naturalsorter', '~> 0.3.5'
Versions
  1. 3.0.0 July 27, 2014 (13.5 KB)
  2. 2.0.10 April 13, 2014 (13.5 KB)
  3. 2.0.9 April 13, 2014 (13.5 KB)
  4. 2.0.8 December 3, 2013 (13.5 KB)
  5. 2.0.7 December 3, 2013 (13.5 KB)
Show all versions (37 total)
Development Dependencies
  1. rspec ~> 2.6