RubyGems.org

ocrsdk

0.3.2

Abbyy's OCR (ocrsdk.com) API wrapper in Ruby.

installgem install ocrsdk
Authors

Andrew Korzhuev

4,561 total downloads 773 for this version
Owners

5a23d0f437c1cbb5e97b048e43d283f1

Gemfile
gem 'ocrsdk', '~> 0.3.2'
Versions
  1. 0.3.2 December 17, 2012 (12.1 MB)
  2. 0.3.1 December 16, 2012 (6.6 MB)
  3. 0.3.0 December 16, 2012 (6.6 MB)
  4. 0.2.0 December 15, 2012 (6.6 MB)
  5. 0.1.2 December 11, 2012 (6.6 MB)
Show all versions (7 total)