RubyGems.org

odisk

1.0.0

Remote Encrypted File Synchronization, oDisk

installgem install odisk
Authors

Peter Ohler

4,664 total downloads 382 for this version
Owners

Db6ee73cf6e61a61dfab616891c085e6

Gemfile
gem 'odisk', '~> 1.0.0'
Versions
  1. 1.0.0 December 27, 2013 (18 KB)
  2. 0.9.0 November 20, 2012 (17 KB)
  3. 0.2.3 September 14, 2012 (17 KB)
  4. 0.2.2 August 16, 2012 (16 KB)
  5. 0.2.1 August 6, 2012 (15.5 KB)
Show all versions (6 total)