RubyGems.org

qrscanner

0.4.1

Ruby gem QR code scanner based on ZXing

installgem install qrscanner
Authors

Andrew Snow

5,628 total downloads 1,460 for this version
Owners

Ac75da7c10dea54edfb16ca43e7d3979

Gemfile
gem 'qrscanner', '~> 0.4.1'
Versions
  1. 0.4.1 September 13, 2011 (797 KB)
  2. 0.4 July 26, 2011 (797 KB)
  3. 0.3.1 April 27, 2011 (799 KB)
  4. 0.2 April 4, 2011 (798 KB)
  5. 0.1 March 15, 2011 (798 KB)
Show all versions (6 total)