RubyGems.org

A Rack handler for the Mongrel2 web server, by Zed Shaw. http://mongrel2.org/

installgem install rack-mongrel2
Authors

Daniel Huckstep

9,878 total downloads 1,387 for this version
Owners

48409ce1953c290351fcb875b20eccbb

Gemfile
gem 'rack-mongrel2', '~> 0.2.4'
Versions
  1. 0.2.4 August 23, 2011 (11.5 KB)
  2. 0.2.3 April 9, 2011 (11.5 KB)
  3. 0.2.2 December 31, 2010 (11.5 KB)
  4. 0.2.1 November 28, 2010 (11.5 KB)
  5. 0.2.0 October 24, 2010 (10 KB)
Show all versions (8 total)