RubyGems.org

Export your models from Radiant

installgem install radiant-exporter-extension
Authors

Radiant CMS Dev Team

20,675 total downloads 7,562 for this version
Owners

09477c358c5897d44121a248326e16d7D551315856f31fc88e33c95cde28e5e8

Gemfile
gem 'radiant-exporter-extension', '~> 1.1.0'
Versions
  1. 1.1.0 March 5, 2012 (9 KB)
  2. 1.0.3 January 25, 2012 (9 KB)
  3. 1.0.2 October 22, 2011 (8.5 KB)
  4. 1.0.1 September 15, 2011 (15 KB)
  5. 1.0.0 June 12, 2011 (8.5 KB)