RubyGems.org

rubylet-tasks

1.0.0-java

Rake tasks for rubylet, rubylet-ee, and Java servlets

installgem install rubylet-tasks
Authors

CG Labs

1,333 total downloads 662 for this version
Owners

27598e1b77ce41fb0bd8a6fc4a3715d4

Gemfile
gem 'rubylet-tasks', '~> 1.0.0'
Versions
  1. 1.0.0 December 31, 2012 java (40.5 KB)
  2. 0.1.0 December 13, 2012 java (74.5 KB)