RubyGems.org

TorqueBox Lite Gem

installgem install torquebox-lite
Authors

The TorqueBox Team

8,971 total downloads 669 for this version
Owners

C50f64db555a0683af8db718f20d2cd4

Licenses

lgpl

Gemfile
gem 'torquebox-lite', '~> 0.3.1'
Versions
  1. 0.3.1 October 29, 2013 (29.1 MB)
  2. 0.3.0 July 29, 2013 (28.9 MB)
  3. 0.2.2 June 17, 2013 (44.1 MB)
  4. 0.2.1 December 14, 2012 (42.6 MB)
  5. 0.2.0 December 13, 2012 (42.6 MB)
Show all versions (11 total)
Development Dependencies
  1. rspec = 2.7.0