RubyGems.org

uglifier

1.2.0

Ruby wrapper for UglifyJS JavaScript compressor

installgem install uglifier -v 1.2.0
Authors

Ville Lautanala

18,793,837 total downloads 92,614 for this version
Owners

Cdaf168b08724b3b148903013d07d233

Gemfile
gem 'uglifier', '~> 1.2.0'
Versions
  1. 2.5.3 July 18, 2014 (76 KB)
  2. 2.5.1 June 13, 2014 (75.5 KB)
  3. 2.5.0 March 15, 2014 (75 KB)
  4. 2.4.0 December 19, 2013 (74 KB)
  5. 2.3.3 December 12, 2013 (74 KB)
Show all versions (40 total)