RubyGems.org

underscore.js asset pipeline provider/wrapper

installgem install underscore-rails
Authors

Robin Wenglewski

433,491 total downloads 47,154 for this version
Owners

3ee6c3893e75232ed43ed4e8e9a7cf395b74de3961f64b0df874763ab1f50e94

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'underscore-rails', '~> 1.6.0'
Versions
  1. 1.6.0 March 13, 2014 (18.5 KB)
  2. 1.5.2 October 4, 2013 (18 KB)
  3. 1.5.1 July 12, 2013 (16.5 KB)
  4. 1.4.4 April 4, 2013 (15.5 KB)
  5. 1.4.3 December 10, 2012 (15.5 KB)
Show all versions (13 total)