RubyGems.org

viddler

0.3.0

Ruby wrapper around Viddler.com API.

FEATURES:

Currently implemented API methods:

 • viddler.videos.getRecordToken

 • viddler.users.register

 • viddler.users.auth

 • viddler.users.getProfile

 • viddler.users.setProfile

 • viddler.users.setOptions

 • viddler.videos.upload

 • viddler.videos.getStatus

 • viddler.videos.getDetails

 • viddler.videos.getDetailsByUrl

 • viddler.videos.setDetails

 • viddler.videos.getByUser

 • viddler.videos.getByTag

 • viddler.videos.getFeatured

installgem install viddler
Authors

Ilya Sabanin

11,456 total downloads 1,375 for this version
Owners

F3589127268e4bf2ba24273abfe70d4383324ef0b936b3a543ddccad731d816c

Gemfile
gem 'viddler', '~> 0.3.0'
Versions
 1. 0.3.0 November 8, 2010 (16.5 KB)
 2. 0.2.2 May 15, 2008 (33.5 KB)
 3. 0.2.1 April 18, 2008 (33.5 KB)
 4. 0.2.0 April 17, 2008 (33 KB)
 5. 0.1.0 April 16, 2008 (33 KB)