RubyGems Navigation menu

0xn3va-hola 0.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.1 - November 13, 2021 (4.0 KB)
  2. 0.0.0 - November 11, 2021 (4.0 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • 0xn3va 0xn3va

SHA 256 checksum:

2d97ef719ce12d168ace48eef94383bd138dfce6ab867f1b65445812354db8c8

下载总次数 1,080

这个版本 99

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: