RubyGems Navigation menu

UCSAPI 0.0.6

A simple ruby interface to the Cisco UCS XMLAPI

版本列表:

  1. 0.0.9 - October 08, 2010 (5.5 KB)
  2. 0.0.8 - October 08, 2010 (5.5 KB)
  3. 0.0.7 - October 02, 2010 (9.0 KB)
  4. 0.0.6 - October 01, 2010 (8.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

作者:

  • Steve Chambers

SHA 256 checksum:

27fb3047db40c9bf6d22fe6a774ee6adfbf9149a20e66fea36e83f27b3927a8b

下载总次数 9,293

这个版本 2,041

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: