RubyGems Navigation menu

ZMediumToMarkdown 2.3.0

ZMediumToMarkdown lets you download Medium post and convert it to markdown format easily.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 2.3.3 - August 10, 2023 (23.5 KB)
  2. 2.3.2 - August 10, 2023 (23.5 KB)
  3. 2.3.1 - August 10, 2023 (23.5 KB)
  4. 2.3.0 - August 10, 2023 (23.5 KB)
  5. 2.2.0 - August 10, 2023 (23.5 KB)
顯示所有版本(共 75)

Runtime 相依性套件 (3):

net-http ~> 0.1.0
nokogiri >= 1.14.3, < 1.16.0
rubyzip ~> 2.3.2

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • ZhgChgLi

SHA 256 checksum:

b7b2c08860461e3faddcbc4035c72a747d0d3cd2f7189d38e7da0b73243ac6db

總下載次數 40,694

這個版本 198

License:

MIT

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: