RubyGems Navigation menu

achtung 0.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.0 - July 04, 2012 (73.5 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

作者:

  • John Pignata

SHA 256 checksum:

35e620382f684a2cd0e69e2f25d1794068ca16d465c960e55389772a67c258f7

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: