RubyGems Navigation menu

acpc_poker_types 3.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.6 - February 02, 2017 (1.4 MB)
  2. 7.8.5 - January 31, 2017 (1.4 MB)
  3. 7.8.4 - January 29, 2017 (1.4 MB)
  4. 7.8.3 - January 29, 2017 (1.4 MB)
  5. 7.8.2 - January 28, 2017 (1.4 MB)
  6. 3.0.1 - May 06, 2013 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (76 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Dustin Morrill

SHA 256 checksum:

c648f56639325236262413e2239963dc7dae58cbe300bad3b32c1663b04ea730

下载总次数 245,640

这个版本 17

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: