RubyGems Navigation menu

active_record_survey 0.1.24

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.49 - November 29, 2016 (76.0 KB)
  2. 0.1.48 - November 28, 2016 (76.0 KB)
  3. 0.1.47 - November 28, 2016 (76.0 KB)
  4. 0.1.46 - November 28, 2016 (76.0 KB)
  5. 0.1.45 - November 27, 2016 (76.0 KB)
  6. 0.1.24 - December 12, 2015 (68.0 KB) 已废弃
显示所有 (50 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Butch Marshall

SHA 256 checksum:

e4d17e477833b623139e84e99794a3255f0654a748bdf67106309302d708c3c3

下载总次数 52,515

这个版本 35

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: