RubyGems Navigation menu

activejob 6.0.0.rc1

Declare job classes that can be run by a variety of queuing backends.

版本列表:

  1. 6.0.0 - August 16, 2019 (30.0 KB)
  2. 6.0.0.rc2 - July 22, 2019 (29.5 KB)
  3. 6.0.0.rc1 - April 24, 2019 (29.5 KB)
  4. 6.0.0.beta3 - March 13, 2019 (29.5 KB)
  5. 6.0.0.beta2 - February 25, 2019 (29.5 KB)
显示所有 (103 个版本)

所有者:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

b61ffcaec6848312d2894db00c9e3078e7b77c97e062c28d2892f58537f40fd4

下载总次数 119,549,393

这个版本 191,575

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: